Se’ns cola el patriarcat

Volem compartir amb totes vosaltres la vivència que hem tengut en el procés d’organització de la III Fira del Llibre Anarquista de Mallorca. El programa de la fira l’hem configurat de forma que la participació de ponents femenines és significativament minoritària. Al començament decidirem quines temàtiques volíem tractar durant la fira, però hem recorregut als autors que més coneixíem sense incorporar ni visibilitzar la diversitat de produccions literàries i de pensament que existeixen. Ens ha faltat sensibilitat i consciència per a no reproduir dinàmiques pròpies del sistema social heteropatriarcal capitalista que escriu la seva història a partir de la narrativa de l’home blanc heterosexual. No hem tengut la mirada feminista que creiem ha de ser transversal, en cada paraula i acció. Reivindicam, però, l’apropiació dels errors i conflictes que nosaltres mateixes cream per a totes juntes aprendre a crear espais lliures de tot tipus d’autoritat. Creiem també que les dinàmiques patriarcals que nosaltres hem reproduït travessen molts altres espais i projectes llibertaris que consideram propis. És, per això, que no hem volgut limitar l’autocrítica a l’àmbit intern, sinó a compatir-la i propiciar així que es creïn nous espais de reflexió.

Sovint ens hem trobat a assemblees on la participació activa de dones és menys projectada, a llibreries afins en les que l’autoria i edició femenina és una minoria, a concerts punk on els homes predominen tant sobre com baix l’escenari. No creiem en l’estratègia socialdemòcrata de la paritat, sinó que volem escoltar i potenciar les narracions d’aquelles que es resisteixen a les discriminacions estructurals ja sigui per raó de gènere, espècie, ètnia o classe. Les formes de resistir, de crear-nos i recrear-nos són infinites, com per exemple a través d’un llapis, un esprai, una cisalla, una bateria, de les ones d’una ràdio lliure, o de la participació a espais i projectes autogestionats.

Són les dones les protagonistes dels seus propis processos d’empoderament, però són els homes els que han d’acompanyar aquest procés i replantejar-se els seus privilegis. La seva llibertat només serà possible a través de la llibertat de les dones. En aquest procés d’aprenentatge compartit volem també anar més enllà del subjecte ‘dones’ i ‘homes’, qüestionant etiquetes i rompent amb la reproducció de rols de gènere. El grup d’organització de la Fira del Llibre Anarquista de Mallorca estam immerses en aquest procés, creant xarxes d’aranyes que afavoreixen la comunicació entre companyes, possibilitant compartir vivències transformadores i rompre amb tota forma d’autoritat. Estam il·lusionades que sigui així i confiam que les pròximes edicions de la fira seran una petita expressió d’aquest aprenentatge.

Mort al patriarcat i visca l’anarquia!