La Anarquía Funciona

La Anarquía Funciona, Peter Gerderloos.

Editorial: La Neurosis o las barricadas Ediciones

Fitxa

La idea que l’anarquisme es basa en una sèrie de principis irrealitzables està francament estesa, fins i tot entre moltes de les persones que consideren que la crítica que fa l’anarquisme de les societats capitalistes està carregada de raons.

Tanmateix, les idees fonamentals de l’anarquisme han pres forma en diferents societats occidentals (i d’altres) en el transcurs de la història i ho segueixen fent en l’actualitat. Aquestes idees bàsiques es troben dins de molts moviments, lluites, projectes, espais o vivències que qüestionen el pensament únic que malda per convèncer­nos que la dualitat capitalisme-Estat representa una fita irrenunciable per a la vida humana.

Així, La anarquía funciona planteja un suggeridor recorregut per aquelles societats i propostes que posen en dubte el prejudici esmentat. Inclou, a més, una àmplia bibliografia per a apropar­nos, a través d’una mirada antropològica o històrica o bé a través d’experiències personals, a un ventall de mons que mostren que hi ha vida més enllà de l’Estat. I no només això, si no que la veritable vida és, en realitat, aquella que comença on l’Estat s’acaba.