La apuesta directa. Debate libertario y ciclo político

La Apuesta directa. Debate libertario y ciclo político, Diverses autores

Editorial: Enclave de libros

Fitxa

Aquest llibre apareix després d’activar un procés de reflexió horitzontal sobre les transformacions socials i polítiques en curs, així com les seves possibles evolucions. Es proposa com un «facilitador», una eina d’aproximació, una de les activitats llibertaries que, a propòsit de les derives «democràtiques» en curs, s’esforcen per a dibuixar mapes d’allò que passa, assumint que es tracta d’una aposta subjecta a discussió i a error. Les contribucions de diferents col∙lectius i individualitats a aquesta reflexió comuna, més que elaborar un pacte de consens de les organitzacions socials per a frenar la devastació capitalista, intenten
proporcionar diagnòstics rigorosos per tal de mostrar els mecanismes ocults (i no tan sols els obvis: injustícia, crueltat, desigualtat,…) de la dominació. La seva urgència prové d’una actitud militant i oberta, que no deixa de plantejar­se com podem experimentar i estendre les pràctiques d’auto­organització i autogestió fora de les dimensions actuals de la política representativa i institucionals en l’escenari que s’està gestant.

El seu propòsit és el de reformular l’anarquisme en el marc de l’època actual, un anarquisme disposat a posar­se en discussió, que sap redirigir cap a sí mateix la mirada crítica més exigent, a la vegada que és plenament conscient de la seva presència poderosa en l’imaginari i lluites d’amplíssims estrats de la població que anhelen una societat radicalment distinta. Un pensament llibertari en formació contínua, que evoluciona amb la realitat social i cultural, capaç d’enriquir­se i modificar­se en contacte amb el món en el què s’insereix, a través de les experiències que desenvolupa, gràcies a les lluites en les que participa i als coneixements
que absorbeix i elabora.